Projeler

Proje detayları veya yayınlanmış hali için üzerine tıklayınız;

 

1. Yüksek risk taşıyan çocuklarda ciddi respiratuvar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonundan korumada gücü artırılmış hümanize RSV monoklonal antikoru olan MEDI-524 (NumaxTM) ile bir Faz 3 pilot çalışma, PPD Development Uluslararası Çok Merkezli Proje, NCT00129766, Proje Yürütücüsü, 2005.

 

 

2. Preterm yenidoğanlarda transfüzyon amaçlı hazırlanan otolog kordon kanının özelliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, çok düşük doğum ağırlıklı pretermlerin anemisinde otolog kordon kanı transfüzyonunun etkinliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 05-B3330016, Proje Yürütücüsü, 2007.

 

 

3. Preterm infantlarda trombosit sayısı, trombosit kitle indeksi ve PFA-100 ile değerlendirilen trombosit fonksiyonlarının spontan ductus arteriosus kapanması üzerine etkilerinin araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 13H3330003, Proje Yöneticisi, 2013

 

 

4. 2013-2014 RSV sezonunda Türkiye’deki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde RSV olgularının ve gerçekleşmiş ise salgınlarının yönetiminin izlemi: Çok merkezli prospektif çalışma, Ankara Çocuk Hastalıkları Vakfı Destekli Proje, Proje Yöneticisi, 2013.

 

 

5. Patent ductus arteriosus: trial of conservative versus early enteral treatment (PDA-TOLERATE), University of California San Francisco-Gerber Foundation Grant Number 1700-3464, Proje Yöneticisi, 2014-2017.

 

 

6. Yenidoğanda non invaziv solunum desteği uygulamalarında nazal maske kullanımının etkinliği ve güvenirliği, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2013-2017.

 

 

7. Türk Sarılık Veri Tabanı, Türk Neonatoloji Derneği Projesi, Proje Yöneticisi, 2015-2016.

 

 

8. Solunum sıkıntısı olan yenidoğanlarda kurtarıcı yüksek frekanslı ossilatuar ventilasyon uygulaması, Türk Neonatoloji Derneği Projesi, Proje Yöneticisi, 2016-2018.

 

9. REDEXAM PROJECT, Berlin Charite University ile ortak uluslararası proje, Araştırmacı, 2016

 

 

10.Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda i̇drarda NT-probnp ölçümü kli̇ni̇k şi̇ddeti̇n bi̇r göstergesi̇ olabi̇li̇r mi̇?, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016

 

 

11. REGENERON 2222, MEDIMMUNE Uluslararası Faz 3 ARGE Projesi, Proje Koordinatör Yrd., 2016-2017

 

12. Ülkemi̇zde respi̇ratuvar si̇nsi̇tyal vi̇rüs i̇le enfekte olan orta ve geç prematüre bebeklerde ri̇sk faktörleri̇ni̇n beli̇rlenmesi̇, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2015-2017

 

 

13. Grup B streptokok ile enfekte olan yenidoğanlarda genetik yatkınlığın belirlenmesi, Rockefeller University ve Pavia University ile ortak uluslararası proje, (Devam Ediyor)

 

14. ROPROP Trial, E-RARE Projesi (Berlin Charite ve İsviçre Zürih Üniversiteleri ile ortak uluslararası proje, Ülke Koordinatörü, Araştırmacı, (Devam Ediyor)

 

15.Comparative effectiveness of drugs used to constrict the patent ductus arteriosus: a secondary analysis of the PDA-TOLERATE trial (NCT01958320), University of California San Francisco-Gerber Foundation Grant Number 1700-3464, Proje Yöneticisi, 2014-2017